inziniering

Papierovačky vybavíme za vás

To je to, čo robíme.

Inžiniering

Načo strácať čas behaním po úradoch a papierovačkami, keď to môže spraviť niekto za vás? S našou pomocou pohodlne preplávate celou realizáciou stavby. Vybavíme za vás všetky povolenia potrebné pre začatie stavby a plne vás na úradoch zastúpime.

Aby sme čo najviac skrátili čas vybavenia stavebného povolenia, vopred si pozrieme miesto realizácie, pripravíme všetko, čo daný úrad vyžaduje a overíme UPI k danému pozemku, územný plán, zóny a pod. Všetky žiadosti podávame osobne aj ich osobne vyzdvihneme, vďaka čomu sa celý proces ešte zrýchli.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti nehnuteľností vám vieme pomôcť už od prvých myšlienok na stavbu. A ako bonus vám poskytneme bezplatné poradenstvo ohľadom stavebných povolení.

 

phone

Nebavia vás vybavovačky?

Zabezpečíme namiesto vás:

 • overenie vhodnosti pozemku na stavbu rodinného domu pred podpisom kúpnej zmluvy
 • geometrické zameranie
 • projekt rodinného domu
 • výpočet energetickej náročnosti stavby
 • všetky náležitosti týkajúce sa prípravy pozemku pre stavbu (prípojky inžinierskych sietí, studňa, príjazdová komunikácia a pod.)
 • súhlas obce s napojením na inžinierske siete
 • územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ohlásenie stavby, koordinované stanovisko, vyňatie z pôdneho fondu
 • podklady pre úver
 • podklady pre výber dodávateľských firiem (ponuka už osvedčených firiem)
 • návrh a realizácia vybavenia interiéru
 • všetky náležitosti týkajúce sa kolaudácie
 • podklady pre vklad do katastra nehnuteľností
 • prílohy, posudok, štúdie
 • zastupovanie investora na stavebnom úrade, odbore životného prostredia, vodoprávnom úrade, odbore územného rozvoja
 • konzultácie s príslušnými odbormi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí

Povedali o nás

Ďakujeme pánovi Krajčímu za vybavenie stavebného povolenia pre výstavbu chaty a oplotenia. Po celý čas nás priebežne informoval, v akom štádiu je naše stavebné povolenie a vybavil to naozaj rýchlo.

Čimborová

Pána Krajčího som oslovil vo veci zapísania prístavby RD do katastra nehnuteľnosti, ktorý som zdedil a nemal som k tomu žiadne podklady. Pán Krajčí sa o všetko postaral a vďaka nemu to už mám všetko na poriadku. Ďakujem.

Gašo

S pánom Krajčím sme riešili celý proces od kúpy pozemku, cez stavebné povolenie až po kolaudáciu rodinného domu. Po celý čas bol ochotný a vždy bolo všetko bez problémov a s profesionálnym ale aj priateľským prístupom. Oceňujem ľudí, ktorí sa vyznajú v práci, ktorú robia. Ďakujem.

Martin

Nakoľko kvôli pracovnému vyťaženiu, sme neboli schopní si stav. povolenia riešiť svojpomocne, oslovili sme pána Krajčího. Som veľmi rada, že sme si vybrali pravé jeho. Povolenia boli vyriešene veľmi rýchlo, vo všetkom sme mali prehľad a celé sa to nieslo v priateľskom duchu. Ešte raz ďakujeme.

Eva

Naložte všetky vybavovačky na naše plecia

Radi sa o to postaráme.