Úvod Blog Aký je rozdiel medzi sadrovými a VPC omietkami?
blog

Praktické rady, inšpirácie i novinky

zo sveta stavebníctva

Aký je rozdiel medzi sadrovými a VPC omietkami?

Výhody sadrových omietok

Sadra ako spojivo je prírodný, ekologický a zdraviu neškodný materiál. Na povrchu sadrových omietok sa nedrží prach, a preto sú vhodné pre alergikov.

K výhodám sadrových produktov patrí ich priedušnosť a schopnosť absorbovať vlhkosť a neskôr ju opäť uvoľňovať do priestoru. Zároveň dokážu vďaka ich akumulačným vlastnostiam udržať teplo a prirodzene tak zabezpečiť príjemné klimatické podmienky v miestnosti, rovnováhu teploty stien a vnútorného prostredia.

V neposlednom rade je výhodou týchto omietok ich cena. Použitím jednovrstvových sadrových produktov možno v porovnaní s klasickým viacvrstvovým systémom (cementový postrek, jadrová omietka a vnútorná jemná omietka) ušetriť až tretinu finančných nákladov na materiál a prácu.

Každý stavebník, či už odborník alebo laik, ocení aj jednoduchú a rýchlu aplikáciu, dobré schnutie omietok a ich výbornú prídržnosť k podkladu. Vďaka vlastnostiam sadrového spojiva omietky nepraskajú ani v prípade väčších hrúbok. Možno ich spracovávať ručne alebo strojovo.

Ďalšou výhodou je možnosť realizácie nepoznateľných drobných opráv v prípade poškodenia. Sú ideálne na povrchové úpravy ostení, napríklad po výmene okien. Svoje uplatnenie nachádzajú aj na plochách, v prípade ktorých treba zjednotiť povrch.

Nevýhody sadrových omietok

Vďaka hygroskopickým vlastnostiam sadry (schopnosť pohlcovať vlhkosť z okolitého prostredia) sú všetky sadrové výrobky určené iba na použitie v interiéri.

Nemožno ich použiť v priestoroch trvalo zaťažovaných vlhkosťou, ako sú napríklad veľké práčovne a kuchyne, vývarovne, verejné kúpele a podobne.

Ich použitie v domácich kúpeľniach a kuchyniach je však za dodržania určitých opatrení možné. Pravidlom je, že sadru treba účinne chrániť proti nadmernému prísunu vlhkosti. Aj z tohto dôvodu nemožno sadrovú omietku použiť napríklad pri sanácii vlhkého muriva.

Výhody vápenno-cementových omietok

Vápenno-cementové omietky je históriou preverený materiál, dá sa pomocou nich vytvoriť hladká, ale aj štruktúrovaná stena, hodia sa do všetkých priestorov vrátane kúpeľní a na všetky základné stavebné materiály (tehla, pórobetón, betón).

Vďaka obsahu cementu je vápenno-cementová omietka pevnejšia a odolnejšia, lepšie reguluje vlhkosť ako sadrová omietka

Štruktúrované povrchy vápenno-cementových omietok zlepšujú akustické vlastnosti steny. S materiálom sa dobre pracuje, povrch sa ľahko pretiera interiérovou farbou a nahrubo stiahnutú omietku je možné obložiť aj keramickým obkladom.


4. 6. 2021 Predvolený administrátor Share: